SVENSKA FRIVILLIGKÅREN I FINLAND 70 ÅR


 - JAMTLI, ÖSTERSUND 2010 -

   
         


Frivilligkårens två frontbatterier var utrustade med vardera fyra pjäser. Dessa var 7,5 cm kanoner m/02. Vid framkomsten till Märkäjärvi sammanfördes batterierna till en division. Pjäsen ansågs föråldrad med något kort räckvidd. Den låga vikten (1070 kg) gjorde dock pjäsen lättflyttad i norra Finland.

Under den ryska stålorkanen fredag 13 mars besvarades den sovjetiska elden.
Andra batteriet avlossade 600 skott, denna morgon.