1. Pansarvärnsplutonen SFK

Frivilligkårens tunga pansarvärn bestod av två pansarvärnsplutoner utrustade med 37 mm Boforspjäser. Plutonerna lydde direkt under kårchefen. 1. pvpluton hade fyra pjäser och underställdes grupp Dyrssen vid Märkäjärvi. Gruppen avlöste de finska förbanden, natten 26-27 februari 1940. Redan första dagen vid fronten slogs en sovjetisk T 26 ut.

Stridsvagnsbuller hördes varje natt och ibland besköts kåren med stridsvagnskanoner. Därför hade pansarvärnet hög beredskap fram till krigsslutet. Bofors 37 mm m/38 var mycket modern för sin tid, och kunde slå ut de flesta förekommande stridsvagnar, 1940.