Frivilligorganisationen Svenska Röda Stjärnan bildades 1917. Tanken var att fungera som en organisation, liknande Röda Korset, men för djur. Framförallt utbildades stjärnsystrar till hästsjukvårdare för krigsmakten. 1940 sände Röda Stjärnan en hästambulans till Finland. Den bestod av 3 veterinärer, 8 stjärnsystrar samt 15 hovslagare, chaufförer etc. Hästoperationerna utfördes nattetid på grund av det fientliga flyget. 640 hästar behandlades.

Hästambulansen var stationerad i Kuopio från 26.01.1940 till 09.05.1940. På grund av att Kuopio utsattes för hårda bombangrepp fick stjärnsystrarna svärd, till Vinterkrigsmedaljen, spänne KENTAARMEJA. De fick även bla. Frihetsmedaljen 2 klass. Namnet Röda Stjärnan var inte så lyckat i Finland under vinterkriget, varför namnet, 1941, ändrades till Blå Stjärnan. Frivilligorganisationen finns fortfarande kvar.