FÖR NORDENS FRIHET

Den 20e Februari kungagjordes via radio Sveriges oförmåga att med vapenmakt bistå det nödställda finska broderfolket.

Det mest pinsamma av allt kan nu befaras: en berömmande ledarartikel om Sveriges hållning i Pravda.

Sverige är således yttre, övermäktiga omständigheters fånge.
Fjättrat, maktlöst, dömt att passivt (frånsett insamlingar och frivilligtillströmningar) bevittna, hur Finlands tappra armé efter övermänskliga bragder nödgas vika tillbaka till Mannerheimlinjens andra försvarsbarriär. Genom detta tillbakadragande hoppas man nu vinna ett kort andrum, tills den ryska massans långsamma, kvävande anstormning åter begynner.


Men i dessa mörka dagar finns det fortfarande de som vägrar passivt bevittna Nordens neutralitet bli ett utplånat begrepp.

Låt oss i detta bildspecial nummer av "SE" bekanta oss med några ur de Svenska Frivilliga som osjälviskt ställt upp för Finlands sak och nu stå öga mot öga med ryssen.

             
 

1. Den lätta granatkastaren skulle snart utföra ett gott arbete i den skogiga och bergiga terrängen.
 

2. "Tulta!" En duktig och inskjuten grupp kan bringa detta vapen att bli mycket effektiv.
3/4. Servicen till granatkastaren sitter i beredskap att kunna ge eventuellt eldunderstöd under alla tider på dygnet.
 
  5. Gevären är i beredskap, skarpladdade. Man är inne i ingen-mans-land och kan stöta på fiender.
6. Detta vackra landskap inger en falsk bild av lugn och fridfullhet.  Trots att denna patrull är bakom egna linjer lurar ständigt faran runt hörnet.
 
7. Särskilt göra sig fienden påmind genom flyget, att vistas mitt ute på öppet fält mitt på ljusa dagen är således något man gärna undviker.
8. En eldställning i djupa skogen inväntar rysk attack.
 
9. Ryssar hata skogskriget. De veta att de äro goda måltavlor.
10. Skickligt förstå de svenska frivilliga att söka skydd i terrängen.
 
11/12. Man lägger här i ny ammunition i automatpistolen som rymmer hundratalet skott. Kulorna formligen kan spruta ur mynningen mot fienden. 13. Denna frivilliga hava påskruvad bajonett för alla eventualiteter.
14. Allt tänkbart används för transport av material och personal de ofta långa sträckorna som måste köras.
 
  15. Här, en hästdragen släde med två soldater som denna gång slippa skidor.
16. Den beryktade k-pisten är ett viktigt tillskott för att höja eldkraften.
 
17. Här är en närpatrull på väg hem genom snårig skog. 18. På nätterna är kylan påtaglig med temperaturer ända ner till 40 minusgrader. Men de frivilliga veta hur man skall klä sig.
 
19. Glada miner inför våran kameraman. 20. En stolt dekoration pryder detta knivfodral. 21. Vapenvård hör till vardagen. Att alltid vara beredd är ett måste!
 
I denna prövande stund håller man trots allt humöret uppe. Under vårat besök vid fronten stöter vi på t. o. m. roliga historier kring kriget och det skrattas hjärtligt åt de saftiga skildringarna om bravaderna som finska soldater redan åstadkomma. Här är några exempel som våra korrespondenter stöta på:

   Det diskuteras livligt om hur det går med de så välbehövda vapen leveranser som Finland på kredit inköpt. Då hörs en ironisk kommentar:
   "Finlands enda gratisleverantör av vapen är än så länge Ryssland."
Någon svarar omgående:
    "Men finnar är ett ärligt folk. Så fort de kan expedierar de patroner och granater tillbaka på ryssarna. Detta sker snabbt så det blixtrar med dunder och brak!"

*

   I ett hotells matsal satt nyligen ett par japaner i en ilsken dispyt med några finnar. Stämningen var mycket upphettad. Det hela slutade i handgemäng som avbryts först när personalen fick ingripa. När det blev lugnare frågade hovmästaren vad man grälat om. En av sällskapet svarade:
   "Vi kunde inte komma överens om var den finsk-japanska gränslinjen skall dragas i framtiden!"