Svenska Finlandsfrivilligas Minnesförenings
75-årsjubileum

"Tack för Ert mod och offervilja för framtida generationer!"
                                           
överbefälhavaren, General Sverker Göranson
 


14 Mars 2015 hölls 75-års jubileum för Svenska Frivilliga på Karlbergs slott i Stockholm. På plats infann sig dryga 120 personer däribland både svenska överbefälhavaren  General Sverker Göranson och försvarsminister Peter Hultqvists som för övrigt höll ett mycket bra tal. Finlands försvarsmakt representerades av marinchefen, Konteramiral Kari Takanen, resterande på plats var medlemmar ur minnesföreningen samt några från oss ur KASF, men de viktigaste var ju självklart de 15 Finlandsfrivilliga veteranerna.
 

Lasse i konversation med Finlandsfrivillig veteranen Rolf Wiljander. Efter talen och musik framförd av delar av musikkåren fanns möjlighet till mingel i väntan på middagen.
 

Efter maten i Artillerisalen läste bland annat Finlandsfrivillige veteranen Bengt Jansson upp anteckningar från tiden vid fronten.