Sjukstugan

Den kraftfulla kylan gjorde sig allt jämt påmind. Många blev drabbade av kraftig snuva och feber till följd av förkylning. Tog man inte hand om detta så riskerade man att på sikt drabbas av lugninflamation. Andningsbesvären lindrades med varmt te och hade man tur fick man från sjukstugan utskrivna brösttabletter med opium.

 

Än mer farligt är förfrysningsskador. Tyvärr inte allt för ovanligt för soldater som tvingas leva i extremt kalla förhållanden i fält. I vanliga fall förflyttades personal med förfrysningsskador längre bak till civila lasarett. Men då fiendens flyg i området stundvis omöjliggjorde säker transport tvingades man operera under mera spartanska förhållanden.