Airsoft Live


Airsoft live - är en kombination av klassiskt livande (LARP - Live Action Role Playing) men med arsenal som består av soft-air-guns. Scenariona kan vara placerade i historiska, samtida eller framtida miljöer men avviker ofta från existerande länder så det blir mera fiktivt och distanserade från riktiga konflikter.

click on pic to select.
 

     
Herce-Dubrovka
(2008)
 
     

Durka-Durka
(2005)
 
Ubuti
(2005)
 
Durka-Durka 2
(2006)
 
Achmed Ali vs Golani
(2007)
 


 

 

 

Copyright (c) 2008   KÄSF