Trips & Museums


Årligen genomför vi resor till olika historiska platser eller museer både i Sverige eller utomlands. Här nedan är ett urval av diverse genomförda aktiviteter.

click on pic to select.
 

 
Pansar Museum Tjeckien
2008
 
Fallskärmshoppning
2008
  Långhundraleden
20
11

Borgar Tjeckien
2005-2008
 
Market Garden
2007

 
U-995 i Kiel
2007
 
Flygmuseum Prag
2007
 


 

 

 

Copyright (c) 2008   KÄSF