Svenska Frivillig Kåren - SFK (Finland 1940)
     


När Finland anfölls den 30e Nov 1939 av Sovjetunionen antog de flesta att Finland var kört. Styrkeförhållandena var helt oproportionella. Sovjet förfogade över världens största och då mest mekaniserade krigsmakt med nära 140 divisioner och mängder med pansarförband samt ett starkt flygvapen. Mot Finnland satte man in under vinterkriget hela 50 divisioner, nära 3000 stridsvagnar och 800 flygplan. Finnland å sin sida kunde endast trots totalmobilisering bringa fram endast 15 divisioner, 145 flygplan och endast 45 stridsvagnar.

Men finnarna förvånade och fascinerade hela världen i sin sega ihärdiga kamp mot ojämna odds. Vinterkriget väckte stort Svenskt gensvar för Finland och i Sverige mobiliserades snart Svenska Frivilligkåren (SFK). De skulle sättas in i striderna i Finska Lappland.

SFK rekryterade 8260 man som formades i 3st stridsgrupper (3e han aldrig sättas in i strid). Varje stridsgrupp bestod av 5st kompanier (3st skytte, 1 jägar, och 1 tungt) samt specialplutoner (signalistpluton, plogpluton, artilleri batteri). Utöver stridsgrupperna fanns det flera självständiga förband där bland annat, sjukvårdsplutoner, Luftvärnskompani, Ingenjörskompani, 16. självständiga jägarkompaniet samt 2st pansarvärnsplutoner ingick. Utöver detta kom en flygflottilj att ingå i SFK, F19 som förfogade över 12 jaktplan och 5 bombplan. Dessa fick i uppgift att verka över halva Finland då finska flygvapnet koncentrerades till södra Finnland och de stora städerna.

SFK började avlösa de 5st Finska bataljonerna som höll fronten vid Salla den 25 februari. 2a stridsgruppen anlände några dagar efter första. Kylan var sträng och på nätterna låg temperaturen under minus 45 grader. I de ankommande enheterna som anlände med skidor fanns flera fall av frostskador. Stridsverksamheten var mest försvar av stödjepunkter, patrullverksamhet samt artilleridueller och förberedelser för ett Svenskt anfall österut. Detta anfall skulle inledas så snart 3e gruppen hade anlänt. Något anfall blev det aldrig då fientligheterna mellan Sovjet-Finland ställdes in den13e Mars 1940 och därmed var Vinterkriget slut.

Vi har valt att reenacta denna enhet då vi hyser djup respekt för de frivilliga som tjänstgjorde under de hårda förhållandena. De ställde osjälviskt upp för att hjälpa folket i grannlandet och rädda demokratin i ett litet land mot en angripande stormakts diktatur.

click on pic to select.
 

Kontakt!
(2017)
 
SFK 75år
(2015)
 
Förflyttning till fronten
(2016)
Skytteövningar
(2016)
Tunga vapen
(2016)
Röda Stjärnan
(2012)
 
Röda Skägget
(2012)
1. Pansarvärnsplutonen
(2013)
SFK Övas
(2014)
På vakt för Finland
(2011)
 
Fronten
(2011)
GRK
(2012)
Kg-Pulka
(2012)
JAMTLI
(2010)
Patrull
(2010)
Bildreportage i "SE"
(2010)
Museum Sthlm- Helsinki
(2011)
 
Tross
(2009)
 
Vid fronten
(2009)
Sjukstugan
(2010)
KSP gruppen
(2010)

Tunga vapen gruppen
(2008)
Armémuseet
(2008)
Förhör
(2009)
 
Patruller
(2009)
 


 

 

 

Copyright (c) 2008   KÄSF